FAQ

Ontdek alles wat je moet weten over plaatsbeschrijvingen in onze FAQ. Krijg duidelijke antwoorden op veelgestelde vragen en zorg voor een soepele en transparante huurervaring. Toch een vraag niet beantwoord? 

Geen zoekresultaten gevonden.

Wat is een plaatsbeschrijving bij start huur?

Een plaatsbeschrijving bij start huur wordt uitgevoerd in opdracht van een huurder of verhuurder. Het geeft een heldere beschrijving van de staat van het pand en vormt een duidelijk beeld van alle kamers. Je krijgt een opsomming van alle aanwezige elementen (keuken, kasten, sanitair, verlichting, gordijnen, type vloerbekleding, aantal sleutels…) en de reeds aanwezige schade (barsten, deuken, vocht, gebruiksschade…). Hoe gedetailleerder de plaatsbeschrijving wordt opgesteld, hoe minder discussie nadien.

Wat is een plaatsbeschrijving bij einde huur / schouwing?

Een schouwing (PV) is een vergelijkende staat van het eigendom (In de volksmond heet dit een uitgaande plaatsbeschrijving). We nemen de ingaande plaatsbeschrijving van destijds en doen de rondgang samen met de aanwezige partijen. Op dat moment evalueren we of er huurschade is en begroten we deze, noteren we de sleutels en meterstanden van de nutsvoorzieningen. Met dit document kunnen partijen of de vastgoedmakelaar de huurwaarborgvrijgave regelen.

Waarom maak je een plaatsbeschrijving op?

Om zo min mogelijk misverstanden, onwetendheid en discussies tussen partijen te hebben over de staat van een goed. Daarom is het van uitermate belang dat de plaatsbeschrijving zoveel mogelijk duidelijkheid en transparantie biedt.

Met de Dpla app betrekken we huurders en verhuurders actief bij de start van de huur. Wij brengen hen dichter bij elkaar door het opstellen van een correcte plaatsbeschrijving via een veilige en neutrale tool. Zo vergemakkelijken we de onderlinge goedkeuring en kan het huurcontract in de beste verstandhouding beëindigd worden.

Wie betaalt een plaatsbeschrijving?

Woninghuurwet : de kosten voor een plaatsbeschrijving bij huur of verhuur moeten gedeeld worden door beide partijen: de huurder en de verhuurder in dit geval.

Handelshuur / Gemeen recht: bepaald in de huurovereenkomst

Werken: de kosten voor een plaatsbeschrijving met betrekking tot werken worden in het merendeel betaald door de opdrachtgever / bouwheer. Indien de bouwheer geen plaatsbeschrijving laat uitvoeren, wensen aanpalende eigenaars / buren soms zelf een plaatsbeschrijving. In dit geval zijn de kosten voor diegene die het aanvraagt (de buur / aanpalende eigenaar). TIP : in geval van onduidelijkheid over wie de kosten zal dragen: zorg ervoor dat je een schriftelijke overeenkomst hebt.

Is een plaatsbeschrijving verplicht?

Ja, inderdaad. Sinds 2008 is het verplicht om een plaatsbeschrijving uit te voeren wanneer u als eigenaar een pand verhuurt of wanneer u als huurder een nieuw pand betrekt.

De registratie van de plaatsbeschrijving is een verplichting voor de eigenaar  ( Woninghuurwetgeving). In geval van handelshuur wordt de registratieverplichting contractueel toegewezen. Het verslag kan steeds worden toegevoegd bij het huurcontract dat reeds geregistreerd staat.

Binnen welke termijn moet ik een plaatsbeschrijving registreren?

Er staat (voorlopig) geen registratie op de termijn voor het registeren van een plaatsbeschrijving. Wij raden u aan om dit zo spoedig mogelijk te doen. Opgelet: de wetgever legt wel een verplichting op het registreren.

Waar moet ik mijn plaatsbeschrijving bij huur registeren?

Via deze link naar de website van de FOD vindt u de nodige informatie om uw plaatsbeschrijving en huurovereenkomst te registeren: Meer info via deze link.

Ik heb opmerkingen op het verslag. Wat nu?

Je krijgt 15 dagen de tijd om eventuele opmerkingen te maken in de app. Tijdens deze termijn kan je je opmerkingen aan de hand van tekst / foto's aanvullen. Na je termijn van 15 dagen ontvang je het definitief verslag met alle opmerkingen van huurder en verhuurder.

Wat als er na de 15 dagen zaken worden gewijzigd? Wat als ik na 15 dagen opmerkingen heb op de plaatsbeschrijving?

Hiervan dien je schriftelijk bewijs bij te houden en zorgen dat steeds beide partijen geïnformeerd zijn. Indien het een belangrijke wijziging is, raden we je aan dit in een bijlage aan de bestaande plaatsbeschrijving te laten registeren. Heb je hiervoor graag hulp? 

In welk formaat leveren jullie de plaatsbeschrijving aan?

Standaard worden deze gemaild naar partijen in pdf. Handig om nadien de plaatsbeschrijving te laten registeren (huurwetgeving).  Meer info over de registratie vind je hier

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x